Investera i Fastighetslån

Fastigheter är en tillgång som många människor investerar i. Oftast inte i spekulationssyfte utan som bostad eller fritidshus att leva i. Inte sällan är bostadsaffären den största affären många gör under sin livstid. Senaste årtiondena har fastighetsmarknaden i Sverige, likt börsen, haft en mycket positiv utveckling. Det har gjort att fastighetsägare tjänat stora pengar genom att äga sina bostäder. På grund av belåningen många har så har värdeökningen blivit extra stor i absoluta tal, en så kallad hävstångseffekt.