Köpa räntefonder

Att köpa räntefonder kan vara ett bra komplement till andra, mer riskfyllda investeringar. Räntefonder består endast av räntebärande tillgångar som obligationer och statsskuldväxlar. Hur hög avkastningen blir från en räntefond mycket på den framtida ränteutvecklingen. Värdet på ditt innehav i en fond påverkas av den ränta som värdepapperna ger och de kursförändringar som uppkommer när fondförvaltaren köper och säljer värdepapper.

Samma fonder. Lägre avgifter.

 • 1 300 av de bästa fonderna.
 • 30 – 50 % lägre avgifter, varje år.
 • Samma trygghet – bättre villkor.

Skapa konto gratis på SAVR!

Ta ditt sparande till nästa nivå!

 • Möjligt att automatisera sparande.
 • Stort utbud av aktier.
 • Bli kund snabbt och kom igång enkelt.

Skapa konto gratis på Nordnet!

Fördelarna med att köpa räntefonder

Fördelarna med att investera i räntefonder är, bland annat:

 1. Stabilitet: Räntefonder är vanligtvis mer stabila än aktiefonder eftersom de investerar i räntebärande instrument som statsobligationer och företagslån, vilka vanligtvis har lägre volatilitet än aktier.
 2. Låg risk: Räntefonder har vanligtvis lägre risk än aktiefonder eftersom de investerar i långsiktiga, säkrare instrument. Dock ska det nämnas att investeringar i princip alltid är förenade med en viss risk.
 3. Kontinuerlig avkastning: Räntefonder ger vanligtvis en kontinuerlig avkastning i form av ränta, medan aktiefonder kan variera mycket i värde.
 4. Diversifiering: Räntefonder kan hjälpa till att diversifiera en investeringsportfölj genom att tillhandahålla en källa till avkastning som inte är beroende av aktie- och råvarumarknaderna på samma sätt.

Olika typer av räntefonder

Det finns flera olika typer av räntefonder, varav några vanliga är:

 1. Statsobligationsfonder: Investerar i statsobligationer från olika länder och ger vanligtvis en stabil avkastning.
 2. Företagsräntefonder: Investerar i företags räntebärande instrument som företagslån och obligatonslån. Avkastningen kan vara högre än statsobligationsfonder men risken är också högre.
 3. Korta räntefonder: Investerar i kortfristiga räntebärande instrument som t.ex. statsskuldsväxlar och företagscertifikat. Dessa fonder ger vanligtvis en lägre avkastning men har också lägre risk.
 4. Högräntefonder: Investerar i högräntebärande instrument som t.ex. högräntekonto och skuldebrev med höga räntor. Dessa fonder kan ge högre avkastning men med högre risk.
 5. Inflationsskyddade räntefonder: Investerar i räntebärande instrument som är kopplade till inflationen, vilket gör att avkastningen kan hålla jämna steg med inflationen och därmed skydda mot inflationen.

Det är viktigt att notera att det finns många olika varianter av räntefonder och det är viktigt att undersöka och förstå vad fonden investerar i och vilken risk man är villig att ta innan man investerar.