Köpa indexfonder

En indexfond är en fond som följer ett visst index i sina placeringar. Fondens avkastning kan till exempel återspegla OMXS30 som består av Stockholmsbörsens 30 mest omsatta aktier. Genom att investera i samma aktier som ingår i indexet följer avkastningen i indexfonden det index som den ska avspegla. En anledning till att köpa indexfonder är att avgifterna generellt sett är lägre för indexfonder då de inte kräver då samma aktiva förvaltning som många andra fonder.

Samma fonder. Lägre avgifter.

 • 1 300 av de bästa fonderna.
 • 30 – 50 % lägre avgifter, varje år.
 • Samma trygghet – bättre villkor.

Skapa konto gratis på SAVR!

Ta ditt sparande till nästa nivå!

 • Möjligt att automatisera sparande.
 • Stort utbud av aktier.
 • Bli kund snabbt och kom igång enkelt.

Skapa konto gratis på Nordnet!

Fördelar med att köpa indexfonder

Det finns flera fördelar

 1. Låga förvaltningsavgifter, vilket kan leda till högre avkastning över tid
 2. Ger en bred exponering mot en viss marknad, vilket minskar risken för att förvaltarens subjektiva bedömningar ska påverka avkastningen negativt.
 3. Enkel att förstå och förvaltas automatiskt, vilket kan vara en fördel för mindre erfarna investerare.
 4. Följer en objektiv index som speglar en viss marknad, vilket minskar risken för förvaltarens subjektiva felbedömningar och ökar transparensen.
 5. Ger en diversifierad portfölj, vilket kan minska risken för förluster på enskilda aktier eller branscher.
 6. Lätt att hitta och köpa – finns tillgängliga i många olika plattformar.

Notera att det är viktigt att tänka på att investeringar, inklusive indexfonder, alltid innebär en viss risk och det är viktigt att förstå detta innan man börjar investera.

Olika typer av indexfonder

Det finns flera olika typer av indexfonder, varav några vanliga är:

 1. Aktieindexfonder: Investerar i aktier från ett specifikt index, som till exempel OMXS30 (30 största bolagen på Stockholmsbörsen). Dessa fonder ger vanligtvis en avkastning som liknar indexet som fonden följer.
 2. Ränteindexfonder: Investerar i räntebärande instrument från ett specifikt index, som till exempel Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index. Dessa fonder ger vanligtvis en avkastning som liknar indexet som fonden följer.
 3. Globala indexfonder: Investerar i aktier eller räntebärande instrument från olika länder och ger en diversifierad exponering till globala marknader.
 4. Branschspecifika indexfonder: Investerar i aktier från ett specifikt branschsegment, som till exempel teknologi, hälsovård eller energi.
 5. ESG-indexfonder: Investerar i aktier eller räntebärande instrument från ett specifikt index med fokus på hållbarhet och social ansvarstagande (Environmental, Social and Governance)

Det är viktigt att notera att indexfonder är passiva investeringar och inte försöker slå indexet utan följer det i stället. De har lägre kostnader än aktivt förvaltade fonder och ger ofta en avkastning som liknar indexet.