Köpa hedgefonder

Hedging är ett uttryck som innebär att man skyddar sig, eller garderar sig, mot olika utvecklingar. Genom placeringsstrategin försöker man reducera eller helt ta bort risken för förluster i hedgefonderna vid stora marknadsrörelser och på så sätt försöka generera avkastning oavsett uppgångar eller nedgångar på marknaden. Hedging är dock bara en av många olika strategier en hedgefond kan använda sig av för att generera avkastning och för den som ska köpa hedgefonder är det också bra att veta att risken i fonderna också kan vara högre än för traditionella fonder.

Innehåll

Vad är en hedgefond?

En hedgefond är en fond som ofta investerar i betydligt fler tillgångar än traditionella aktiefonder. De kan investera i allt från aktier, terminer, optioner och valutor till räntebärande papper. Arbitragestrategier förekommer också då man spekulerar i exempelvis valutor och räntor. Risknivån för hedgefonder kan både vara och lägre än en genomsnittlig fond. Med hjälp av derivat kan risken sänkas och även höjas. Belåning är också något som förekommer och kan höja risken ytterligare.

Samma fonder. Lägre avgifter.

  • 1 300 av de bästa fonderna.
  • 30 – 50 % lägre avgifter, varje år.
  • Samma trygghet – bättre villkor.

Skapa konto gratis på SAVR!

Ta ditt sparande till nästa nivå!

  • Möjligt att automatisera sparande.
  • Stort utbud av aktier.
  • Bli kund snabbt och kom igång enkelt.

Skapa konto gratis på Nordnet!

Fördelar med att köpa hedgefonder

Hedgefonder har flera fördelar, inklusive:

  1. Möjlighet till absolut avkastning: Hedgefonder strävar efter att generera positiv avkastning oberoende av marknadsrörelserna, vilket gör att de kan vara ett bra komplement till traditionella aktie- och ränteinnehav.
  2. Riskhantering: Hedgefonder använder ofta avancerade strategier för att hantera risker, såsom blankning och derivathandel. Detta kan göra att de är mer motståndskraftiga mot marknadsvolatilitet.
  3. Diversifiering: Hedgefonder kan investera i en mängd olika tillgångar, inklusive aktier, räntor, valutor och råvaror. Detta kan hjälpa till att minska risken för att en enskild investering ska påverka portföljens totala avkastning.
  4. Möjlighet till högre avkastning: Eftersom hedgefonder ofta använder avancerade investeringsstrategier kan de ha potential att generera högre avkastning än traditionella investeringar. Hedgefonder kan också vara mer riskfyllda än traditionella investeringar, eftersom de ofta använder mer avancerade strategier och kan vara mer exponerade för marknadsvolatilitet.

Vanliga frågor om hedgefonder

Hur investerar man i hedgefonder?

Hedgefonder finns att investera i hos nätmäklare och banker. Genom att öppna ett ISK eller aktie- och fondkonto hos en mäklare kan du investera i hedgefonder.

Är hedgefonder bra?

Hedgefonder kan vara bra investeringar för många. De kan vara ett bra komplement till andra aktier och fonder i portföljen då de generellt sett följer börsindex i lägre utsträckning. Till exempel kan vissa hedgefonder generera avkastning på börsnedgångar på grund av så kallad blankning.

Vad är hedging?

Hedging är en strategi som försöker begränsa riskerna i finansiella tillgångar. Den använder finansiella instrument eller marknadsstrategier för att kompensera risken för eventuella negativa prisrörelser. Med andra ord hedgar investerare en investering genom att handla med en annan.