Investera i Fonder

Att veta vilka fonder man ska satsa på kan vara svårt. Här på InvesteraPengar.Nu kan du jämföra olika sparplattformar och annan bra information för dig som ska investera i fonder.

Samma fonder. Lägre avgifter.

 • 1 300 av de bästa fonderna.
 • 30 – 50 % lägre avgifter, varje år.
 • Samma trygghet – bättre villkor.

Skapa konto gratis på SAVR!

Ta ditt sparande till nästa nivå!

 • Möjligt att automatisera sparande.
 • Stort utbud av aktier.
 • Bli kund snabbt och kom igång enkelt.

Skapa konto gratis på Nordnet!

Vad är en fond?

En fond är en samling olika värdepapper, som exemplvis aktier. Vilka värdepapper som fonden består av bestäms av en fondförvaltare som är den som säljer och köper värdepapper till fonden.

Aktivt och passivt förvaltade fonder

En fond kan vara aktivt och passivt förvaltade. En aktivt förvaltad fond är en fond där fondförvaltaren kontinuerligt köper och säljer värdepapper. I en passivt förvaltad fond har sker köpen i värdepapper betydligt mer sällan, vilket minskar aktiviteten från fondförvaltaren. Detta gör att passivt förvaltade fonder ofta har lägre fondavgifter. Passivt förvaltade fonder kallas även för indexfonder.

Börja investera i fonder

För att komma igång med ditt fondsparande kan du följa ett antal steg.

 1. Först och främst bör du undersöka dina investeringsmål och riskbenägenhet. Tänk över vad du hoppas att få ut av dina investeringar och hur mycket risk du är beredd att ta.
 2. Gör en research om olika fonder och förstå de olika faktorerna som påverkar fondernas prestationer. Du kan använda dig av olika verktyg som Morningstar eller Lipper för att jämföra fondernas avkastning och risknivåer.
 3. Välj en eller flera fonder som passar dina investeringsmål och riskbenägenhet. Det är viktigt att diversifiera din portfölj för att minska risken.
 4. Öppna ett konto hos en bank eller en fondhandlare eller använd dig av en mäklare online. En fördel med att använda en mäklare online är det stora utbudet där du enkelt kan jämföra olika fonder. Ett exempel på en väletablerad och renommerad nätmäklare är Nordnet.
 5. Var noga med att förstå vilken avgift som gäller för fonderna, vissa fonder har högre avgifter än andra.
 6. Sätt in pengar på kontot och köp andelar i fonden/fonderna du har valt.
 7. Följ fondernas utveckling regelbundet och justera din portfölj vid behov för att säkerställa att den fortfarande passar dina investeringsmål och riskbenägenhet.
 8. Var alltid medveten om att investeringar kan både gå upp och ner i värde och det är viktigt att inte panik och sälja av sina investeringar vid de första tecken på en kris.

Varför ska man investera i fonder?

En tydlig fördel med att investera i fonder jämfört med till exempel aktier är att riskerna i en fond är spridda eftersom att en aktiefond allt som oftast består av flertalet aktier. En annan fördel för dig som investerare är att förvaltare sköter köpen och försäljningarna av tillgångarna i fonden, vilket kan spara dig tid och energi. Det finns också passivt förvaltade fonder (indexfonder) som till skillnad från många andra fonder, som är aktivt förvaltade, endast har till uppgift att följa ett specifikt index (till exempel OMXS30). Indexfonder har fördelen att de ofta är billigare än aktivt förvaltade fonder där fondförvaltarna ofta tar ut en högre förvaltaravgift jämfört med indexfonder.

Olika typer av fonder

Fonder kan bestå av olika värdepapper. Det är värdepapperna som fonden omfattar som avgör vilken avkastning fonden har. Värdepapperna i fonder kan vara exempelvis aktier, obligationer, råvaror och valutor.

Fonder bestående av aktier

Beroende på dina preferenser när det gäller risk och långsiktighet så finns det olika typer av fonder. Den vanligaste typen av fond är aktiefonder. Aktiefonder investerar hela sitt innehav i aktier av olika slag. Aktiefonder är ofta aktivt förvaltade – en fondförvaltare försöker att köpa och sälja aktier med rätt timing för att maximera avkastningen. Indexfonder är ofta passivt förvaltade aktiefonder där aktierna i fonden investerats på ett sätt att fondens värdeutveckling ska följa ett specifikt index som till exempel OMXS30 som är ett index som följer de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen.

Fonder med andra typer av värdepapper

Räntefonder investerar i räntebärande värdepapper som exempelvis företagsobligationer och statsobligationer.

Hedgefonder har större variationer i sina investeringar än aktiefonder och räntefonder. Exempel på andra innehav i dessa fonder är valutor och råvaror.

Är det värt att investera i fonder?

Historiskt sett har det varit lönsamt att investera i många olika typer av fonder. Det är dock viktigt att poängtera att det alltid är en risk att investera i värdepapper så som fonder och att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Vad är riskerna med fonder?

Fonder har risker precis som aktier och andra värdepapper då de både kan öka och sjunka i värde. En fördel med fonder är dock att de ofta har spridit ut risken i flera olika tillgångar.

Kan man tjäna mycket pengar på fonder?

Det finns goda möjligheter att tjäna mycket pengar på fonder. Särskilt om man är långsiktig och kontinuerligt sparar till sitt fondinnehav. Att välja en fond med låg avgift kan också spara dig mycket pengar på sikt.