FTSE 100 – Financial Times Stock Exchange 100

FTSE 100, eller Financial Times Stock Exchange 100 Index, är en av de mest framstående aktieindexen i Storbritannien och en viktig indikator för den brittiska aktiemarknaden. Indexet omfattar de 100 största företagen noterade på London Stock Exchange (LSE), mätt efter marknadsvärde. Det lanserades för första gången av FTSE Group, som är ett joint venture mellan London Stock Exchange och Financial Times.

En framträdande egenskap hos FTSE 100 är dess breda representation av olika sektorer, vilket gör det till en diversifierad och representativ indikator för den brittiska ekonomin. Företagen som ingår i FTSE 100 är ofta globala jättar som verkar inom olika branscher, såsom finans, energi, detaljhandel, telekommunikation och hälsa.

Indexet används inte bara som en barometer för den brittiska ekonomin utan har också blivit en viktig referenspunkt för internationella investerare och företag som söker kapital. Många investeringsfonder och finansiella produkter är kopplade till eller försöker replikera utvecklingen av FTSE 100, vilket gör det till ett viktigt verktyg för portföljhantering och investeringsstrategier.

För att beräkna värdet på FTSE 100 används en viktad marknadskapitalisering. Det innebär att företagens vikt i indexet bestäms av deras totala marknadsvärde, vilket gör de större företagen mer inflytelserika i indexets prestanda.

FTSE 100 påverkas av olika faktorer, inklusive ekonomiska indikatorer, räntebeslut, politiska händelser och globala marknadstrender. Dess dagliga rörelser är av intresse för investerare och analytiker runt om i världen.

Det är viktigt att notera att FTSE 100, som alla investeringar, innebär risker och att historisk prestanda inte garanterar framtida resultat. Det är alltid klokt att överväga noggrant och göra grundlig forskning innan man fattar investeringsbeslut, och många investerare väljer att diversifiera sina portföljer över olika tillgångsslag för att minska risken.