A-, B- och C-aktier


A-, B- och C-aktier är olika typer av aktieklasser som ett företag kan utfärda för att strukturera ägandet och styrningen av bolaget på olika sätt. Dessa aktieklasser kan ha olika rättigheter och privilegier, vilket ger företagsledningen och ägarna olika möjligheter och ansvar.

Innehåll

Aktiespara på autopilot!

  • Helt automatiserat aktiesparande.
  • Portfölj skräddarsys efter dina preferenser.
  • Billigt och enkelt.

Skapa konto gratis på Sigmastocks!

Ta ditt sparande till nästa nivå!

  • Möjligt att automatisera sparande.
  • Stort utbud av aktier.
  • Bli kund snabbt och kom igång enkelt.

Skapa konto gratis på Nordnet!

Vad är A-aktier?

A-aktier är vanligtvis de första aktierna som utfärdas när ett företag går offentligt genom en börsintroduktion (IPO). De kan också kallas stamaktier eller ordinarie aktier. Ägare av A-aktier har normalt rätt till en röst per aktie vid bolagsstämmor, vilket ger dem möjlighet att påverka företagets beslut och val av styrelseledamöter.

Vad är B-aktier?

B-aktier är en typ av aktieklass vanligtvis har färre rösträtter än A-aktier eller inga rösträtter alls. De används ofta för att möjliggöra för företagets grundare eller ledningsgrupp att behålla kontrollen över företaget även när de säljer en del av sina ägandeandelar genom en IPO eller nyemmission. B-aktier kan ha ekonomiska förmåner, såsom utdelningsrättigheter, men de ger inte samma inflytande som A-aktier.

Vad är C-aktier?

C-aktier är en aktieklass som ofta liknar B-aktier då de ofta har begränsat antal rösträtter och handlas i större utsträckning av vanliga småsparare. C-aktier kan ha olika rättigheter och villkor som inte nödvändigtvis är knutna till rösträtter eller ekonomiska förmåner.

Varför ett företag väljer att utfärda olika aktieklasser kan variera. Det kan vara för att ge grundarna eller ledningen mer kontroll, locka olika typer av investerare eller uppfylla andra specifika mål. Det är viktigt att notera att inte alla företag använder sig av A-, B- och C-aktier, och det finns många andra sätt att strukturera ägandet i ett företag.