Investera i Aktier

Oavsett om du planerar att investera aktivt i aktier eller spara en liten summa i aktier så finns det en sparplattform som passar dig. Nedan finns ett antal olika exempel på plattformar.

Investera i aktier

Vad är en aktie?

En aktie är en andel i ett företag. När ett företag vill få in pengar för att finansiera sin verksamhet kan det emittera (ge ut) aktier. Personer eller institutioner som köper dessa aktier blir då delägare i företaget som gett ut aktierna och har rätt till en del av företagets vinster och tillgångar i förhållande till antalet aktier de äger. De äger också rösträtt i företagets årsstämma, där det tas beslut om viktiga frågor som exempelvis nya investeringar, utdelningar och val av styrelsemedlemmar.

Aktier handlas på börsen där priset på aktien styrs av efterfrågan och utbud. När efterfrågan är högre än utbudet stiger priset och när utbudet är högre än efterfrågan sjunker priset. Priset på aktier påverkas dessutom av företagets resultat, ekonomiska utsikter, branschutveckling och allmänna marknadsfaktorer.

Det finns olika typer av aktier, exempelvis vanliga aktier och preferensaktier. Vanliga aktier ger ägaren rätt till en del av företagets vinster och rösträtt på årsstämman. Preferensaktier ger vanligtvis ägaren rätt till en fast ränta och företräde vid utdelningar jämfört med vanliga aktieägare, men de har ofta ingen rösträtt.

OBS! Det är viktigt att notera att investeringar i aktier är förenade med risker och det är viktigt att ha en strategi för att diversifiera sina investeringar. Detta innebär att man sprider sin investering på flera olika aktier eller sektorer för att minska risken för förluster. Det är också viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi och inte panikförsälja aktier vid nedgångar på marknaden.

Varför investera i aktier?

Aktier har historiskt sett gett hög avkastning till aktieägare. Det ska påpekas att detta inte betyder att aktier i framtiden också kommer att öka i värde. Dock kan man säga att aktier generellt sett har goda möjligheter att öka i värde på lång sikt även om specifika företag och därmed aktier kan minska i värde eller till och med gå i konkurs på lång sikt. Ett sätt att minska risken för ditt innehav att minska i värde är att sprida riskerna, det vill säga investera i flera bolag. En annan fördel med att investera i aktier är att man har rätt till utdelning om man ägt aktien innan ett specifikt datum.

Vanliga frågor om aktier

Hur kan man bli rik på aktier?

1. Gör grundliga undersökningar innan du investerar i en aktie.
2. Investera i en diversifierad portfölj av aktier från olika branscher och geografiska områden.
3. Var tålmodig och långsiktig i dina investeringar.
4. Spara pengar månadsvis för att göra nya investeringar.

Hur mycket pengar behöver man för att köpa aktier?

Många mäklare kräver en viss minsta insättning, den summan brukar dock inte vara mycket mer än 100 kronor men aktierna varierar mycket i pris. Se dock alltid till att ha en buffert vid sidan om dina investeringar för att vara beredd på oförutsägbara utgifter.

Kan man leva på aktier?

Det är möjligt att leva på aktieutdelningar och värdeökningar, men det är inte en säker eller stabil inkomstkälla. Aktieinkomster kan variera kraftigt beroende på marknadsförhållanden och det finns alltid en risk för förluster.